Wydział Geograficzno-Biologiczny

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu

    mgr inż. Anna Morańska

    pok. 136; tel. 12 662 61 01

 

Studia stacjonarne

    biologia, bioinformatyka, ochrona środowiska, studia doktoranckie

    lic. Halina Łabuz

    poniedziałek – piątek, godz. 1200 – 1400

    pok. 136;     tel. 12 662 61 02

    turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna

     mgr Szymon Bieleń (zastępstwo)

     mgr Katarzyna Młynarczyk (urlop)

     poniedziałek – piątek, godz. 1200 – 1400

     pok.135;     tel. 12 662 61 03

 

Studia stacjonarne (geografia), niestacjonarne i podyplomowe,

    inż. Anna Drożdż

    poniedziałek – piątek, godz. 1200 – 1400

    pokój 135; tel.  12 662 61 03