Wydział Geograficzno-Biologiczny

Procedury dyplomowe

 

 

ZARZĄDZENIA DZIEKANA DOTYCZĄCE DYPLOMOWANIA

WYMOGI DO PRACY DYPLOMOWEJ WERSJA DLA STUDENTÓW

Procedura dyplomowania

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej WGB UP

Oświadczenie do zamieszczenia w pracy dyplomowej

Recenzja pracy licencjackiej – wzór

Recenzja pracy inżynierskiej – wzór

Recenzja pracy magisterskiej – wzór

Oświadczenie studenta na udostępnianie pracy dyplomowej

Zarządzenie Rektora w sprawie udostępniania prac doktorskich i dyplomowych