Wydział Geograficzno-Biologiczny

Jakość kształcenia

ZARZĄDZENIE REKTORA

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Geograficzno-Biologicznym 2017/2018

 

Przewodniczący  – dr hab. Grzegorz Formicki prof. UP

Wydziałowy pełnomocnik ds. jakości kształcenia – dr hab. Wiktor Osuch prof. UP

Wydziałowy pełnomocnik ds. interesariuszy zewnętrznych – dr hab. Alicja Walosik prof. UP

 

Koordynatorzy ds. jakości kształcenia:

Biologia – Dr Grzegorz Rut

Odnowa biologiczna – Dr Bartłomiej Zyśk

Ochrona środowiskaDr hab. Małgorzata Kłyś, prof. UP

Bioinformatyka – Dr Zofia Goc

Geografia – Dr hab. Joanna Zawiejska, prof. UP

Gospodarka Przestrzenna – Dr Monika Płaziak

Turystyka i rekreacja Dr Joanna Fidelus-Orzechowska

 

Nauczyciele akademiccy reprezentujący kierunki studiów:

Biologia – Dr hab. Beata Barabasz-Krasny, prof. UP

Odnowa biologiczna – Dr inż. Renata Muchacka

Ochrona środowiska – Dr Michał Nosek

Bioinformatyka – Dr Grzegorz Migdałek

Geografia – Dr hab. Józef Żychowski, prof.UP

Gospodarka przestrzenna – Dr Tomasz Rachwał

Turystyka i rekreacja – Dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP

 

Przedstawiciele doktorantów:

Geografia – mgr Piotr Cybul – I rok

Biologia – mgr Łukasz Kołodziejczyk – II rok

 

Przedstawiciele studentów:

Biologia – Magdalena Gańczarczyk

Bioinformatyka – Szymon Puła

Geografia – Agata Ochmańska

Gospodarka przestrzenna – Jakub Hejnosz

Turystyka i rekreacja – Piotr Woźniak

Odnowa biologiczna – Natalia Buchcik

Ochrona środowiska – Anna Matusiak

Plan pracy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia