Wydział Geograficzno-Biologiczny

Rada wydziału

Skład Rady Wydziału Geograficzno-Biologicznego

 

 1. Dr hab. Grzegorz Formicki prof. nadzw. – Dziekan
 2. Dr hab. Sławomir Kurek prof. nadzw. – Prodziekan
 3. Dr hab. Wiktor Osuch prof. nadzw.   – Prodziekan
 4. Prof. dr hab. Maria Filek
 5. Prof. dr hab. Wiesław Krzemiński
 6. Prof. dr hab. Adam Łajczak
 7. Prof. dr hab. Peter Massanyi
 8. Prof. dr hab. Andrzej Skoczowski
 9. Prof. dr hab. Zbigniew Szeląg
 10. Prof. dr hab. Maria Wędzony
 11. Dr hab. Beata Barabasz-Krasny prof. nadzw.
 12. Dr hab. Krzysztof Bąk prof. nadzw.
 13. Dr hab. Tomasz Bryndal prof. nadzw.
 14. Dr hab. Peter Čuka prof. nadzw.
 15. Dr hab. Magdalena Greczek-Stachura prof. nadzw.
 16. Dr hab. Agnieszka Greń prof. nadzw.
 17. Dr hab. Małgorzata Kłyś prof. nadzw.
 18. Dr hab. Andrzej Kornaś prof. nadzw.
 19. Dr hab. Robert Kościelniak prof. nadzw.
 20. Dr hab. Józef Kukulak prof. nadzw
 21. Dr hab. Mieczysław Mazur prof. nadzw.
 22. Dr hab. Magdalena Nowak-Chmura prof. nadzw.
 23. Dr hab. Krzysztof Piksa prof. nadzw.
 24. Dr hab. Danuta Piróg prof. nadzw.
 25. Dr hab. Andrzej Rzepka prof. nadzw.
 26. Dr hab. Robert Stawarz prof. nadzw.
 27. Dr hab. Waldemar Szaroma prof. nadzw.
 28. Dr hab. Jacek Szmańda prof. nadzw.
 29. Dr hab. Mariusz Szubert prof. nadzw.
 30. Dr hab. Alicja Walosik prof. nadzw.
 31. Dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik prof. nadzw.
 32. Dr hab. Witold Wilczyński prof. nadzw.
 33. Dr hab. Anna Wolska prof. nadzw.
 34. Dr hab. Bożena Wójtowicz prof. nadzw.
 35. Dr hab. inż. Tomasz Zielonka prof. nadzw.
 36. Dr hab. inż. Michał Żemła prof. nadzw.
 37. Dr hab. Józef Żychowski prof. nadzw.
 38. Dr hab. Małgorzata Nodzyńska
 39. Dr hab. Bartosz Różanowski
 40. Dr hab. Joanna Zawiejska
 41. Dr Laura Betleja
 42. Dr Łukasz Binkowski
 43. Dr Zofia Goc
 44. Dr Wioletta Kilar
 45. Dr Dorota Merta
 46. Dr Franciszek Mróz
 47. Dr hab. Wojciech Piontek, prof. UP
 48. Dr Tomasz Rachwał
 49. Dr Renata Rettinger
 50. Dr Anna Winiarczyk-Raźniak
 51. Dr Mirosław Wójtowicz
 52. Dr Tomasz Łaciak
 53. Mgr inż. Szymon Biały
 54. Mgr inż. Anna Morańska
 55. Konrad Tomczyk II rok Geografia (II st.)
 56. Mgr Agnieszka Gil – st.st. dokt. z geografii

Z głosem doradczym:

 1. Prof. dr hab. Bogusław Bobek
 2. Prof. dr hab. Zbigniew Długosz
 3. Prof. dr hab. Bronisław Górz
 4. Prof. dr hab. Jan Krupa
 5. Prof. dr hab. Jan Lach
 6. Prof. dr hab. Henryk Lach
 7. Prof. dr hab. Marianna Kozanecka
 8. Prof. dr hab. Lech Pakuła
 9. Prof. dr hab. Sławomir Piskorz
 10. Prof. dr hab. Krzysztof Siuda
 11. Prof. dr hab. Roman Soja
 12. Prof. dr hab. Wiesław Stawiński
 13. Prof. dr hab. Władysław Zamachowski
 14. Prof. dr hab. Zbigniew Zioło
 15. Dr hab. Urszula Bielczyk
 16. Dr hab. Wacław Cabaj
 17. Dr hab. Zofia Ciesielska
 18. Dr hab. Roman Malarz
 19. Dr hab. Ryszard Pado
 20. Dr hab. Jan Rajmund Paśko
 21. Dr hab. Barbara Pieronek
 22. Dr hab. Jacek Wasilewski
 23. Dr Lidia Orłowska – NSZZ „Solidarność”
 24. Mgr Anna Chudzik-Zimna Centrum Języków Obcych

Przedstawiciele samorządu studentów:

Konieczna Iwona – ochrona środowiska IV rok
Borucha Sebastian – geografia II rok I st.