Wydział Geograficzno-Biologiczny

Studia III stopnia

Studia III stopnia na Wydziale Geograficzno-Biologicznym prowadzone są na kierunku biologia i geografia.

Warunki rekrutacji:

biologia

geografia