Wydział Geograficzno-Biologiczny

Kierunki studiów

GEOGRAFIA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

GEOGRAFIA II stopnia (2-letnie studia magisterskie)

GEOGRAFIA III stopnia (4-letnie studia magisterskie)

TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

TURYSTYKA I REKREACJA II stopnia (2-letnie studia magisterskie)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia (3,5-letnie studia inżynierskie)

OCHRONA ŚRODOWISKA I stopnia (3,5 letnie studia inżynierskie, wspólnie z Inst. Biologii)

BIOLOGIA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

BIOLOGIA II stopnia (2-letnie studia magisterskie)

BIOINFORMATYKA I stopnia (3-letnie studia licencjackie)

STUDIA PODYPLOMOWE:

– geografia

– przedsiębiorczość

– geoinformacja w edukacji

– biologia

– biologia molekularna z elementami biotechnologii

– chemia