Wydział Geograficzno-Biologiczny

Badania naukowe

BADANIA STATUTOWE ZARZĄDZENIE REKTORA NR R/Z.0201-26/2016

 

ANEKS DO ZARZĄDZENIA (ZAŁ. NR 3)

 

Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego w ramach utrzymania potencjału badawczego (BS)

Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego realizowanego w ramach badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (BSM)

Kosztorys BS

Kosztorys BSM (młodzi naukowcy oraz doktoranci)

działalność statutowa_instrukcja_WU